Гастроентерология

За клиниката:
В клиниката се извършва профилактика, диагностика, лечение и проследяване на цялата гама заболявания на гастроинтестиналния тракт и хепато-билиарната система: чернодробни заболяванияне, заболявания на панкреаса и жлъчната система; диагностика на стадиране на всички туморни заболявания на гастроинтестиналния тракт; възпалителни чревни заболявания – болест на Крон и Улцерозен колит; заболявания на тънкото черво; метаболитни заболявания.

С помощта на високотехнологично оборудване в синхрон с най-актуалните европейски стандарти и препоръки, лекарите прилагат щадящи и иновативни подходи и модерни терапевтични решения. Клиниката разполага с ехографски апарати от най-висок клас: Philips EPQ 7, Hitachi Arietta 750, Hitachi Aloka, както и  апаратът Fibroscan, който позволява бързо и лесно неинвазивна оценка на степента на стеатоза и фиброза в черния дроб и ендоскопски HD-апарати Olympus Evis X1 – тук е едно от малкото места в страната, където се извършва капсулна ендоскопия за диагностика на заболявания на тънкото черво.

Дейности:
В клиниката по гастроентерология се извършват следните диагностични и терапевтични процедури:

 • ендоскопска ехография и свързани с нея интервенции – контрастноусилен ултразвук, биопсии, дренажи
 • ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) и свързани с нея интервенции – екстракция на конкременти, поставяне на протези, биопсии
 • конвенционална и доплерова ехография;
 • контрастно-усилена ехография;
 • неинвазивна оценка на чернодробна фиброза – Фиброскан и еластография;
 • извършване на перкутанни биопсии под ултразвуков контрол;
 • извършване на перкутанни дренажи под ехографски контрол;
 • диагностична гастроскопия;
 • лигиране на варици на хранопровода;
 • поставяне на перкутанна едноскопска гастростома (ПЕГ)
 • диагностична колоноскопия;
 • полипектомия;
 • капсулна ендоскопия;
 • балонна дилатация под ендоскопски контрол.