Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория осигурява 24-часова възможност за бързо и качествено изследване на пациентите 7 дни в седмицата 365 дни в годината. Лабораторията е оборудвана с модерна, високотехнологична апаратура, работи по международно утвърдени аналитични методи, благодарение на които пациентите могат да разчитат на висок професионализъм и безупречна прецизност. Качеството и надеждността на лабораторните резултати се гарантира с ежедневен вътрешно-лабораторен контрол и сертификатите за успешното представяне в Националната система за външна оценка на качеството, както и професионалното отношение на екипа от висококвалифицирани специалисти, работещи в нея.

За пациентите е осигурена възможност за консултиране с лекар-специалист относно назначените изследвания и интерпретиране на резултатите. В областта на коагулацията, контрола на лечението с нови антикоагуланти, както и проследяване на антиагрегантна терапия, прилагана при широк кръг пациенти, лабораторията има възможност да мониторира лечението с използване на уникални изследвания включително изследване функцията на тромбоцитите при пациенти, подложени на антиагрегантна терапия и изследване ефекта на лечение при използване на нови антикоагуланти.

В лабораторията може да се извършват високоспециализирани изследвания, свързани с лекарствено мониториране при широк кръг пациенти.