Високоспециализирана Експертиза в
Служба на Животоспасяването – в Развитие

МБАЛ Сърце и Мозък, Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ Бургас е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови и неврологични заболявания с клиники и отделения по кардиохирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, анестезиология и интензивно лечение, нервни болести, обща хирургия, обща кардиология, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина. Болницата разполага с клиники и отделения с най-високо ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти.

Разположена върху 15 000 кв.м разгъната застроена площ, с 9 надземни и 2 подземни етажа, болницата е с капацитет от 330 легла, като разполага с 14 операционни зали (една хибридна и една с бипланов ангиограф), роботизирана кардиохирургия, 2 компютърни томографа, 2 рентгенови апарата, 1 ядрено-магнитен резонанс от последно поколение, реанимация с 34 легла и 12 приемни лекарски кабинета. Лабораторният блок включва клинична и микробиологична лаборатория.

В „Сърце и Мозък“ Бургас е изградена електронна сървърна система PACS, позволяваща съхранение и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите (ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, ангиограф, ехограф, рентген) и предоставяща възможност на лекарите за бързи и точни терапевтични решения в операционните зали. Интегрираната софтуерна система предоставя възможности за получаване на изследвания от болници на територията на цялата страна в реално време и провеждане на онлайн дистанционни кардиохирургични консултации по време на отдалечени ангиографски изследвания.

Осигурени са възможности за постоянно мониториране на жизнените показатели на пациентите, видео свиждания, облекчен достъп за хора с двигателни проблеми, отлични битови условия, персонални диети и 8 реанимобила.