Високоспециализирана Експертиза в
Служба на Животоспасяването – в Развитие

МБАЛ Сърце и Мозък, Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ Бургас е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови заболявания. Болницата разполага с клиники и отделения с най-високо ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти по кардиология, кардиохирургия, анестезиология и интензивно лечение и образна диагностика.