Управление

 • Тихомир Каменов
  Тихомир Каменов

  Основател на Българския Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите

  Юрист, специалист по международно публично и международно частно право, основател на водещите компании в здравеопазването от групата на Търговска Лига. Визионер и стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху удовлетворението на пациентите, качеството на здравните грижи, медицинските иновации и образованието.

 • проф. Яна Симова, д.м.
  проф. Яна Симова, д.м.

  Изпълнителен директор на Българския Кардиологичен Институт

  Кардиолог, водещ специалист по ехокардиография, ръководител на научна група за пост-COVID синдром; занимава се с цялостно изследване, диагностика и лечение на пациенти със синкоп (преходна загуба на съзнание), включително с телемедицина и телекардиология, стрес тестове на сърцето, анализ на функцията на съдовете. Заема ръководни позиции в Европейското кардиологично дружество и Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване. Отличена с многобройни награди за научни постижения, включително престижната награда за Високи научни постижения на Съюза на учените в България. Търсен лектор и преподавател, редактор на шест списания, с над 350 научни публикации.

 • Проф. Тони Веков, д.м.н.
  Проф. Тони Веков, д.м.н.

  Председател на Съвета на Директорите на Българския Кардиологичен Институт

  Декан на Факултета по фармация в МУ Плевен и професор по Обществено здраве и здравен мениджмънт и Здравна икономика. Успешно е защитил научна степен доктор на науките по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Има над 370 публикации в национални и международни издания, автор е на 22 учебника и 12 монографии, член на Европейската асоциация по обществено здраве. Има дългогодишен управленски опит в областта на здравното застраховане, болничната медицинска помощ и маркетинга на лекарствени продукти и услуги.

 • д-р Валентин Христов
  д-р Валентин Христов Изпълнителен директор