Лабораторни изследвания

Хематологични  изследвания

 • ПКК / 3 DIFF /
 • СУЕ

Кръвно – газов анализ

Кръвосъсирване

 • INR / протромбиново време
 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • АРТТ
 • Фибриноген
 • DD- imer

Урина

 • Седимент – ориентировъчен
 • Химично изследване със сухи тестове
 • РН
 • Специфично тегло
 • Билирубин
 • Урубилиноген
 • Глюкоза
 • Кетони
 • Белтък
 • Хемоглобин
 • Нитрити
 • Микроалбуминурия

Клинична химия

 • Гликиран хемоглобин – Hb A1 C
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Общ и директен билирубин
 • Холестерол
 • HDL – холестерол и LDL – холестерол
 • Триглицериди
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • Алкална фосфатаза
 • ЛДХ
 • СК
 • СК – МВ
 • Липаза
 • Алфа – амилаза

Функционални тестове – КЗП

Сърдечни  маркери

 • високоспецифичен тропонин – hs Tr I

Електролити и микроелементи

 • Калий
 • Натрий
 • Хлориди
 • Магнезий
 • Калций
 • Желязо
 • ЖСК

Маркери на възпалението

 • CRP – екстинция

Тиреоидни хормони

 • TSH
 • FT4

Изследване COVID – 19 Ag , грип А + В – бърз тест