Болнични дейности

Високотехнологичните болнични дейности включват:

 • Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
 • Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания
 • Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетаризации при сърдечносъдови заболявания
 • Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетаризации при вродени сърдечни малформации
 • Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
 • Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
 • Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално изследване
 • Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибролитик
 • Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на St сегмент и интервенционално лечение
 • Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
 • Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
 • Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
 • Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
 • Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм