Кабинети

Кардиологичен кабинет

д-р Димитър Власакиев
д-р Иван Иванов
д-р Кристиян Костов
д-р Свилен Николов

Хирургичен кабинет

д-р Красимира Каракашева

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

д-р Николай Костадинов

Гастроентерологичен кабинет

д-р Валя Градинарова

Неврологичен кабинет

д-р Татяна Петрова

Пулмологичен кабинет

д-р Бранимир Цанков

Клинична лаборатория

д-р Стефко Георгиев