Медицински дейности

Кардиологичен кабинет

 • Измерване на сърдечните тонове
 • Измерване на кръвното налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • 24-часов Холтер на сърдечна честота

Пулмологичен кабинет

 • Спирометрия – / Функционално изследване на дишането/
 • Разчитане на снимки

УНГ кабинет

 • Аудиометрия
 • Отстраняване на церумен /промивка на уши/

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

 • Измерване на еднократна кръвна захар с глюкомер

Акушеро-гинекологичен кабинет

 • Проследяване на бременността
 • Ехография
 • Колпоскопия
 • Фетално мониториране на тонове
 • Ехография на млечни жлези
 • Вземане на цитонамазка
 • Вземане на микробиология
 • Вземане на материал за биопсия

Неврологичен кабинет

 • Снемане на анамнеза и неврологичен статус
 • Оценка на потребностите от рехабилитация

Ехографски кабинет

 • Ехография на коремни органи
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехография на простатна жлеза
 • Ехография на млечни жлези

Хирургичен кабинет

 • Екстракция на врастнал нокът
 • Хирургична обработка на рана включително изгаряне
 • Шев на кожа и подкожие
 • Инцизии
 • Отстраняване на хирургични шевове
 • Вземане на материал за биопсия