Кабинети

Кардиологичен кабинет

д-р Валентина Недялкова
д-р Димчо Мирков
д-р Иво Господинов

Пулмологичен кабинет

д-р Сашо Стайков

УНГ кабинет

д-р Тодор Димитров

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

д-р Захари Никитов

Акушеро-гинекологичен кабинет

д-р Веселина Цанкова
д-р Рафа Джасим

Ехографски кабинет

 

Неврологичен кабинет

д-р Никола Николов

Хирургичен кабинет

д-р Стоян Николов

Клинична лаборатория

д-р Цонка Хабиб