Управление

 • Тихомир Каменов
  Тихомир Каменов

  Основател на Български Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите

  Юрист, доктор по право, основател на водещите компании в здравеопазването от групата на CL Healthcare group. Визионер и стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху удовлетворението на пациентите, качеството на здравните грижи, медицинските иновации и образованието.

 • доц. д-р Сотир Марчев д.м.н.
  доц. д-р Сотир Марчев д.м.н.

  Изпълнителен директор на Български Кардиологичен Институт

  Кардиолог, доктор по медицина, доцент в Медицински Университет – Плевен. Водещ специалист в страната по лечение на сърдечносъдови заболявания. Главен изследовател в множество рандомизирани клинични изпитвания на иновативни здравни технологии. Почетен член на Европейското кардиологично дружество.

 • д-р Петя Диновска
  д-р Петя Диновска

  Член на Съвета на директорите

  Лекар, специалист по здравна икономика и маркетинг. Ръководител на направление Маркетинг и връзки с обществеността.

 • д-р Ренета Стоянова
  д-р Ренета Стоянова Управител
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.