Контакти

Телефон

+359-56-841-514
+359-56-825-425

Адрес

бул. Княгиня Мария Луиза 27
Бургас 8000, България

Имейл

info.bs@kmc.bg

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 911 99.