Кабинети

Кардиологичен кабинет

д-р Димитър Власакиев
д-р Иван Иванов
д-р Кристиян Костов
д-р Свилен Николов

Офталмологичен кабинет

д-р Кристина Дончева

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

д-р Николай Костадинов

Неврологичен кабинет

д-р Данка Дичева

Клинична лаборатория

д-р Ана Самарджиева-Танева

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.