Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин – общ
 8. Билирубин – директен
 9. Холестерол
 10. HDL – холестерол
 11. LDL – холестерол
 12. VDL – холестерол
 13. Триглицериди
 14. АСАТ/GOT
 15. АЛАТ/GPT
 16. Гама – глутамил трансфераза – GGT
 17. Алкална фосфатаза
 18. LDH
 19. Креатин киназа
 20. Алфа-амилаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Протромбиново време/INR
 3. Аактивирано парциално тромбопластиново време
 4. Фибриноген

Електролити и олигоелементи

 1. Общ калций
 2. Магнезий
 3. Неорганичен фосфат
 4. Желязо
 5. ТЖСК

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT3
 3. FT4
 4. anti-TPO/МАТ
 5. anti-Tg/ТАТ

Полови хормони

 1. Пролактин

Туморни  маркери

 1. Total PSA

Маркери на възпалението

 1. CRP

Вирусология и серология

 1. Хеликобактер пилори от кръв
 2. WASS
 3. HBsAg
 4. Anti-HCV
 5. HIV

Изследване на урината

 1. Химическо изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра