Контакти

Телефон

+359-64-802-196
+359-64-802-199

Адрес

ул. Димитър Константинов 11
Плевен 5800, България

Имейл