Кабинети

Кардиологичен кабинет

д-р Анюта Иванова
д-р Даниела Макавеева
д-р Десислава Петрова
д-р Елена Велчева
д-р Лилия Денчева
д-р Марияна Борисова
д-р Михаил Попмаринов
д-р Олга Янева
д-р Цветемира Чорбаджийска

Офталмологичен кабинет

д-р Грета Георгиева

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

д-р Елена Ангелова
д-р Полина Гачевска

Акушеро-гинекологичен кабинет

д-р Валери Дачев

Кабинет образна диагностика

д-р Персиада Варчева

д-р Светлана Няголова

д-р Борислав Костадинов

д-р Спасе Попоски

д-р Миряна Милеска

д-р Татяна Димиртрова-Иванова

Неврологичен кабинет

д-р Радиян Кралев

д-р Йорданка Велчева

д-р Иван Иванов

Хирургичен кабинет

проф. Ташко Делийски

д-р Мая Балабанова

д-р Цветелина Райчева

д-р Константин Йорданов

Гастроентерологичен кабинет

д-р Величка Симеонова

д-р Николай Йорданов
д-р Владимир Попов

Клинична лаборатория

д-р Наталия Китова