Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин – общ
 8. Билирубин – директен
 9. Холестерол
 10. HDL – холестерол
 11. LDL – холестерол
 12. Триглицериди
 13. АСАТ/GOT
 14. АЛАТ/GPT
 15. Гама – глутамил трансфераза – GGT
 16. Алкална фосфатаза
 17. Креатин киназа
 18. Алфа-амилаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Протромбиново време/INR
 3. Активирано парциално тромбопластиново време
 4. Фибриноген

Електролити и олигоелементи

 1. Калий и Натрий
 2. Общ калций
 3. Неорганичен фосфат
 4. Желязо
 5. ЖСК

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT4

Маркери на възпалението

 1. CRP

Изследване на урината

 1. Химическо изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра
 2. Седимент – ориентировъчно изследване

Изследване на изпражнения

 1. Окултни кръвоизливи