Кабинети

Кардиологичен кабинет

д-р Елка Тонева
д-р Красимира Атанасова
д-р Мариана Иванова
д-р Сашко Жежовски
д-р Янко Черкезов

Акушеро-гинекологичен кабинет

д-р Николай Желев

Клинична лаборатория

д-р Стела Желева