Управление

 • Тихомир Каменов
  Тихомир Каменов

  Основател на Български Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите

  Юрист, доктор по право, основател на водещите компании в здравеопазването от групата на CL Healthcare group. Визионер и стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху удовлетворението на пациентите, качеството на здравните грижи, медицинските иновации и образованието.

 • д-р Петя Диновска
  д-р Петя Диновска

  Член на Съвета на директорите

  Лекар, специалист по здравна икономика и маркетинг. Ръководител на направление Маркетинг и връзки с обществеността.

 • проф. д-р, Dr.h.c. Владимир Данов д.м.
  проф. д-р, Dr.h.c. Владимир Данов д.м.

  Изпълнителен директор на Български Кардиологичен Институт

  Кардиохирург, специалист в областта на хирургичното лечение на вродени сърдечни малформации, туморите на сърцето, проводните и ритъмни нарушения, имплантиране на бивентрикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на сърдечната недостатъчност, минимално-инвазивна хирургия на митралнaта и аортна клапи. Член на Европейската, Немската и Българската асоциации по Сърдечносъдова и торакална хирургия по лечение на сърдечносъдови заболявания.

 • д-р Михаил Попмаринов
  д-р Михаил Попмаринов Управител
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.