Управление

  • Тихомир Каменов
    Тихомир Каменов

    Основател на Българския Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите

    Юрист, доктор по право, основател на водещите компании в здравеопазването от групата на CL Healthcare group. Визионер и стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху удовлетворението на пациентите, качеството на здравните грижи, медицинските иновации и образованието.

  • д-р Петя Диновска
    д-р Петя Диновска

    Член на Съвета на директорите

    Лекар, специалист по здравна икономика и маркетинг. Ръководител на направление Маркетинг и връзки с обществеността.

  • проф. д-р Яна Симова
    проф. д-р Яна Симова

    Изпълнителен директор на Българския Кардиологичен Институт

    Кардиолог, водещ специалист по ехокардиография, ръководител на научна група за пост-COVID синдром; занимава се с цялостно изследване, диагностика и лечение на пациенти със синкоп (преходна загуба на съзнание), включително с телемедицина и телекардиология, стрес тестове на сърцето, анализ на функцията на съдовете. Заема ръководни позиции в Европейското кардиологично дружество и Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване. Отличена с многобройни награди за научни постижения, включително престижната награда за Високи научни постижения на Съюза на учените в България. Търсен лектор и преподавател, редактор на шест списания, с над 330 научни публикации.