Медицински дейности

Кардиологичен кабинет

 • Измерване на кръвното налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • 24-часов Холтер на сърдечна честота

Пулмологичен кабинет

 • Спирометрия – /функционално изследване на дишането/
 • Разчитане на снимки

Офталмологичен кабинет

 • Биомикроскопия
 • Изследване на зрителната острота
 • Изследване на рефракция
 • Офталмоскопия
 • Фундоскопия (изследване на очни дъна)
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

За безплатна скринингова кампания "Живот след COVID-19":
02 4026 406
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.