Кабинети

Кардиологичен кабинет

д-р Валентин Патарински
д-р Даниел Трендафилов
д-р Красимир Колев
д-р Петър Петров
д-р Чавдар Владимиров

Пулмологичен кабинет

д-р Стела Данчева

Офталмологичен кабинет

д-р Иванка Иванова

 Клинична лаборатория

д-р Владимир Николов