Управление

  • Тихомир Каменов
    Тихомир Каменов

    Основател на Български Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите

    Юрист, доктор по право, основател на водещите компании в здравеопазването от групата на CL Healthcare group. Визионер и стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху удовлетворението на пациентите, качеството на здравните грижи, медицинските иновации и образованието.

  • д-р Петя Диновска
    д-р Петя Диновска

    Член на Съвета на директорите

    Лекар, специалист по здравна икономика и маркетинг. Ръководител на направление Маркетинг и връзки с обществеността.

  • проф. д-р, Dr.h.c. Владимир Данов д.м.
    проф. д-р, Dr.h.c. Владимир Данов д.м.

    Изпълнителен директор на Български Кардиологичен Институт

    Кардиохирург, специалист в областта на хирургичното лечение на вродени сърдечни малформации, туморите на сърцето, проводните и ритъмни нарушения, имплантиране на бивентрикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на сърдечната недостатъчност, минимално-инвазивна хирургия на митралнaта и аортна клапи. Член на Европейската, Немската и Българската асоциации по Сърдечносъдова и торакална хирургия по лечение на сърдечносъдови заболявания.

  • д-р Лилия Чаушева
    д-р Лилия Чаушева Управител
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.