Лекари специалисти

доц. Димитър Карастатев /кардиолог/

д-р Лилия Чаушева /кардиолог/

д-р Росица Хасиева /кардиолог/

д-р Татяна Балинова /кардиолог/

д-р Людмила Станева /ендокринолог/

д-р Свилен Андонов /нефролог/

д-р Светлана Попова /клинична лаборатория/

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.