Медицински дейности

Кардиологичен кабинет

  • Измерване на сърдечните тонове
  • Измерване на кръвното налягане
  • Електрокардиограма (ЕКГ)
  • Ехокардиография (ЕхоКГ)
  • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
  • 24-часов Холтер на сърдечна честота

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

  • Измерване на еднократна кръвна захар с глюкомер

Нефрологичен кабинет

  • Ехография на бъбреци
  • Измерване на остатъчна урина