Кабинети

Кардиологичен кабинет

доц. Димитър Карастатев
д-р Лилия Чаушева
д-р Росица Хасиева
д-р Татяна Балинова

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

д-р Людмила Станева

Нефрологичен кабинет

д-р Свилен Андонов

Клинична лаборатория

д-р Светлана Попова

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.