Най-модерната
КАРДИО и НЕВРОХИРУРГИЧНА
база на Балканския полуостров
Най-голямата РЕАНИМАЦИЯ в страната
Най-голямата COVID-19 РЕАНИМАЦИЯ в Северна България
11 СОБСТВЕНИ клинични изпитвания
23 МЕЖДУНАРОДНИ клинични изпитвания
5 МЕЖДУНАРОДНИ конгреса
Над 3000 лекции, семинари и презентации
483 ЛЕКАРИ, 515 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ,
над 91 СПЕЦИАЛИЗАНТИ по кардиология
работят в БКИ
НАД 488 000 ПАЦИЕНТИ в болничната и
НАД 693 000 ПАЦИЕНТИ в доболничната помощ
15 ГОДИНИ
грижа за нашите пациенти
Единственият ГАМА НОЖ в страната
за лечение на мозъчни тумори
Единствената ХИБРИДНА
ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА
в страната с интраоперативен
ядрено-магнитен резонанс,
ангиограф и невронавигация