produljavashto-obuchenie

Еğitim sonrası

Bulgar Kardiyoloji Enstitüsü, Bulgar Hekimler Birliği ile birlikte, seminerler, kongreler, sempozyumlar, kurslar, bireysel eğitim ve mesleki eğitim programları şeklinde bir tıp mesleğini icra etme hakkını kazandıktan sonra doktorların eğitimine devam etmek için bir dizi etkinlik düzenlemektedir.

Sürekli eğitim ağırlıklı olarak modern tıp biliminin başarılarını, tıp standartlarını, temel tıp, kardiyoloji, kardiyoşirürji, nöroloji, beyin cerrahisi, vasküler cerrahi, anesteziyoloji ve yoğun bakım, görüntüleme uzmanlık alanlarındaki klinik ve farmakoterapötik önerileri temsil eden konuları içermektedir.

ULUSAL TELEFON:
0700 911 99