medicinski-specialnosti

Tıbbi uzmanlıklar

Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü yapısındaki sağlık kurumları, Bulgaristan anayasasına uygun, öğrencilerin ve uzmanların eğitimi için olumlu bir akreditasyon değerlendirmesi almıştır.

Tıp öğrencilerinin ve uzmanların kardiyoloji, kardiyocerrahi, vasküler cerrahi, anesteziyoloji ve yoğun bakım alanlarında teorik eğitimi, Tıp Üniversitesi – Pleven tarafından yürütülmektedir.

Öğrencilerin ve uzmanların pratik eğitimi, Pleven, Veliko Tarnovo, Varna, Şumen ve Yambol şehirlerinde bulunan Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü’nün tıbbi kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık müfredatının ve içindeki ilgili bölümlerin ve modüllerin uygulanması için gerekli habilitede öğretmenlere ve materyal ve teknik açıdan modern bir ortama sahiptirler.

Tıbbi uzmanlık eğitimi, Sağlık Bakanı tarafından onaylanan her ayrı uzmanlık alanlarına uygun bir program kapsamında gerçekleştirilir.

Eğitim programı içeriği:

  1. Zorunlu teorik ve pratik eğitimin içeriği ve süresi;
  2. Tıp bilimi ve uygulama modüllerine göre dağılımı ve süreleri;
  3. Zorunlu bölüm sınavları ve bunların uygulanması için zaman sınırları;
  4. Uzmalar tarafından edinilecek bilgi, beceri ve yeterlilikler.

Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü, yılda en az bir kez uzmanların görüşlerini incelemeyi de içeren eğitim kalitesini değerlendirmek, sürdürmek ve geliştirmek adına bir iç sistem aracılığıyla sağlık sisteminde uzmanlık kazanmak için eğitim kalitesi sağlar.

ULUSAL TELEFON:
0700 911 99