д-р Светлана Клатева-Габровскаспециалист анестезиология и интензивно лечение

Д-р Светлана Клатева-Габровска – завършва МУ Варна през 1991 г. Работила е в КОЦ Русе, МБАЛ Плевен, ДКЦ 2 Плевен. Придобита специалност по анестезиология и реанимация, магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.

1991- 1992 г. работи като лекар-ординатор в Обединена районна болница Русе, 1992-1998 г. е лекар-ординатор в Отделение по анесетезиология в КОЦ Русе, 1999-2003 г. постъпва като анестезиолог в Хирургично отделение, 2003-2011 г. работи като лекар-анестезиолог в ББАЛ Плевен, 2011-2017 г. започва като лекар-анестезиолог в СБАЛК.

От 2017 г. е част от екипа на УМБАЛ Сърце и Мозък Плевен.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.