д-р Пламен Пенчевспециалист кардиология

Д-р Пламен Пенчев завършва медицина в Медицински университет – Варна през 2001 г. Започва работа в МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, а от 2003 г. до 2013 г. след спечелен конкурс работи в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна последователно в Клиника по вътрешни болести и в Клиника по кардиология. В периода 2003-2004 г. преподава като асистент в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински университет – Варна, а от 2007 г. до 2013 г. е асистент в Катедра по вътрешни болести, УНС по кардиология. Придобива специалност „Кардиология“ през 2012 г., а през 2013 г. – сертификати за професионална квалификация „Инвазивна Кардиология“ и „Ехокардиография“. В периода 2014 – 2019 г. работи като инвазивен кардиолог в МБАЛ „Дева Мария“ – Бургас, а от м. октомври 2019 г. е част от екипа на МБАЛ “ Сърце и мозък“ – Бургас. Повече 10 години работи в областта на инвазивната диагностика и лечение на сърдечни и съдови заболявания. Има богат опит и в областта на неинвазивната диагностика на сърдечни заболявания посредством компютърна томография.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.