д-р Вера Семерджиева-Каршаковаспециалист кардиология

Д-р Вера Семерджиева-Каршакова завършва Висш медицински институт „Иван Павлов“ – гр. Пловдив с отличен успех през 2000 година.
Придобива специалност по Вътрешни болести през 2007 година към ВМИ-Пловдив.
Придобива специалност по Кардиология през 2012 година към ВМИ-Пловдив.
Курсове по ехография на коремни органи и ехокардиография – фундаментално ниво.
Владее френски, английски, руски и италиански език.
2001 – 2006 г. работи в Неотложна помощ „Цитомедика“ – Пловдив.
2006 – 2011 г. работи в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив – Спешно приемно вътрешно отделение.
От 2011 г. до 2016 г. е кардиолог към Кардиохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив.
От 2016 г. до 2019 г. е кардиолог към Кардиохирургия на СБАЛК „Аджъбадем-СитиКлиник“ – Бургас.
Към настоящия момент е част от екипа на МБАЛ „Сърце и Мозък“ гр. Бургас – отделение по Кардиохирургия.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.