Майсторски клас за гръдни хирурзи се проведе в болница ,Сърце и Мозък’ Бургас

 In Новини

Курсът бе акредетиран от Българския лекарски съюз и всички участници получиха максималните 13 точки

Един от най-известните и признати съвременни гръдни хирурзи в света – проф. Томаш Щупник, проведе майсторски клас за своите колеги във високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“ Бургас. Изтъкнатият специалист извършва най-сложните операции в гръдната хирургия, включително белодробни трансплантации, сегментектомии на бял дроб, хирургия на карина и трахея. Той е един от пионерите на еднопорталната ВАТС хирургия (видео-асистирана торакална хирургия).

През месец май тази година д-р Димо Митев и д-р Ивослав Иванов – част от екипа на отделението по гръдна хирургия – участваха в първия етап от специализация по еднопортални ВАТС анатомични резекции на белия дроб при проф. Щупник в Любляна, Словения. Ръководителят на отделението, доц. Румен Филипов, покани водещия професор да осъществи втората част от международното обучение във високотехнологичната болница в Бургас.

През първия ден от събитието проф. Щупник с асистенти д-р Димо Митев и д-р Ивослав Иванов, извърши две еднопортални резекции. Анестезиолог на операциите бе д-р Калоян Джунов – с опит в най-сложните операции в гръдната хирургия с екипа от ,Сърце и Мозък’, включително първите роботизирани операции в града.

Първият пациент – мъж на 49 г., е диагностициран в ,Сърце и Мозък’ след пролежаване в отделението по гастоентерология. Операцията продължи 125 минути и само 4 часа след края ѝ той се захрани и раздвижи. Гръдният дрен беше свален след по-малко от 24 часа, а постоперативният период протече без усложнения.

Вторият пациент е диагностициран с белодробен абсцес, неповлияващ се консервативно в СБАЛПФЗ-Бургас, с която ,Сърце и Мозък’ успешно си партнира. След като екипът на доц. Румен Филипов провежда бронхоскопия в ,Сърце и Мозък’, се подготвя за анатомична резекция на горния лоб на десен бял дроб.

Заедно, проф. Щупник и бургаският екип извършиха еднопортална ВАТС – горна дясна лобектомия за малко над два часа. Пациентът се възстанови изключително бързо, с минимална нужда от медикаменти в постоперативния период.

На следващия ден проф. Щупник проведе курс на разработени от него симулатори за ВАТС хирургия. Участниците успяха да извършат 4 вида упражнения с нарастваща сложност, включително с използване на ултразвукови ножици и автоматични съшиватели.

Курсът бе акредетиран от БЛС и всички участници получиха максималните 13 точки, полагащи се за продължително обучение в курс с международен лектор. Третият и финален етап на специализацията за еднопоратална ВАТС хирургия ще се проведе в ,Сърце и Мозък’ Бургас през месец май 2023 г. и ще включва обучение за еднопортални сегментектомии. Проктор на курса ще бъде отново проф. Щупник.

Цялата новина можете да прочетете тук.

Recent Posts