Българският Кардиологичен Институт поздравява всички български лекари по случай професионалния им празник

 In Новини

Българският Кардиологичен Институт пожелава здраве, сили, знание и удовлетвореност на всички български лекари, медицински работници и специалисти по здравни грижи!

Гастроентеролози, кардиолози, лъчетерапевти, кардиохирурзи, неврохирурзи, образни диагностици, ортопеди, невролози, хирурзи и онколози от високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ в Плевен и Бургас са част от голямо общество, наградено с доверието на пациентите. Чест за всеки български лекар е да бъде част от тази класация, а ние сме гори, че не един или двама, а цели 15 наши специалисти са включени в изданието за 2022 г. Ето кои са те:

 • доц. Анатоли Карашмалъков – Началник на отделението по хирургия в ,Сърце и Мозък’ Бургас
 • д-р Петьо Братоев – Началник на отделението по ортопедия и травматология в ,Сърце и Мозък’ Бургас
 • д-р Румен Лазаров – Началник на отделението по лъчелечение в ,Сърце и Мозък’ Плевен
 • доц. Наталия Чилингирова – Началник по медицинска онкология в ,Сърце и Мозък’ Плевен
 • д-р Светлана Няголова – Началник на отделение по образна диагностика ,Сърце и Мозък’ Плевен
 • проф. Пламен Божинов – Началник на Клиниката по нервни болести ,Сърце и Мозък’ Плевен
 • доц. Димитър Харитонов – Началник на Клиниката по неврохирургия ,Сърце и Мозък’ Плевен
 • проф. Яна Симова – Изпълнителен директор на БКИ и началник на клиниката по кардиология
 • доц. Лиляна Мирчева – Началник на отделението по кардиология в ,Сърце и Мозък’
 • д-р Йордан Красналиев – началник на отделението по кардиохирургия в ,Сърце и Мозък’Плевен
 • д-р Владимир Корновски – Медицински директор и началник на отделението по кардиохирургия ,Сърце и Мозък’ Бургас
 • д-р Валентин Христов – Изпълнителен директор на СБАЛК Плевен, кардиолог
 • доц. Милко Мирчев – Началник на отделението по гастроентерология ,Сърце и Мозък’ Бургас
 • д-р Владислав Генов – Началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение ,Сърце и Мозък’ Плевен
 • д-р Тони Стателов – Началник на отделението по урология в ,Сърце и Мозък’ Бургас

Въпреки важната ролята на високите технологии, те сами по себе си не са достатъчно условие за качество на здравните услуги. От ключово значение е непрекъснатото повишаване на квалификацията, натрупването на нови знания и умения и отношение на уважение, грижа и съпричастност към всеки пациент. Зад всяко от имената в алманаха стои приноса на всички лекари, специализанти и медицински сестри, а атестат за постигнатото от екипите е одобрението, което превръща болниците на БКИ в предпочитани лечебни заведения за 2/3 от населението на страната.

Recent Posts