Капитал: Новият комплексен онкологичен и радиохирургичен център в болница „Сърце и Мозък“, Плевен, е без аналог на Балканите

 In Новини

Медицинската онкология се развива с много бързи темпове. Тя прилага резултатите от съвременните клинични и научни постижения и позволява въвеждането на иновативни терапевтични подходи, носещи значително предимство в борбата с онкологичните заболявания. В ерата на прецизната медицина, диагностиката и лечението на злокачествените заболявания се определят на  база индивидуалните характеристики на отделния пациент.

Пълната статия можете да прочетет тук.

Recent Posts