За първи път на Балканите неврохирурзите в МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен използват нова авангардна миниинвазивна система за гръбначна стабилизация

 In Новини

Екипът на доц. Димитър Харитонов използва авангардна система за перкутанно имплантиране  на транспедикуларна винтова стабилизация (оперативна техника за увеличаване стабилността на гръбначния стълб чрез винтови импланти). Този метод елиминира необходимостта от предварителни хирургични процедури за подготовка на същинската имплантация. Новата система позволява задаването на предварително планувана дължина на винта във водача, прецизно насочване, позициониране и фиксиране чрез чупещи се рамена. Обратна редукция – възстановяване на нормалната геометрия на гръбначния стълб, също е възможна.

Новата миниинвазивна система има редица предимства за пациента. Оперативното поле се състои само от четири кожни разреза по-малки от 1 см. По този начин травмата на подлежащата мускулатура е минимална. На практика няма кръвозагуба. Съкращава се времетраенето на хирургичната интервенция, значително се намалява броят на използвания оперативен инструментариум. Модерната система VIPER PRIME е по-ефективна и разгръща целия потенциал на съвременната гръбначна хирургия чрез пълна съвместимост с 3D невронавигация, която в болница „Сърце и Мозък“ се прилага рутинно в полза на пациентите от България и Балканите.

Стремежът на доц. Харитонов и екипа му към прилагането на иновативни технологии и модерни оперативни техники превръщат неврохирургията на болница „Сърце и Мозък“ във водещ център на Балканите и подобряват достъпа на пациентите до европейско здравеопазване на български цени. Предстои клиниката да бъде лицензирана за референтен и обучителен център на хирурзите от региона на Балканите.

Recent Posts