Хирурзите от „Сърце и Мозък“ и УМБАЛ Плевен извършиха иновативна операция за превенция на лимфедем

 In Новини

Съдовите хирурзи на МБАЛ „Сърце и Мозък“ и екип от клиниката по Онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД Плевен извършиха иноватинва операция с цел превенция на лимфедем при пациент с карцином на млечната жлеза. Една от честите последици от лечението при пациенти с карцином на млечната жлеза е лимфедем на ръката, който представлява лимфен оток на крайника. По литературни данни след дисекция на лимфните възли и последваща лъче и химиотерапия, честотата на лимфедем достига над 50% от случаите.

Лимфедемът понякога може да доведе до значително влошаване качеството на живот при тези пациенти, като лечението му е изключително трудно и комплексно. Иновативна операция, представляваща анастомоза (връзка) между лимфен съд от ръката и клонче на аксиларната вена, се прилага от скоро в световен мащаб, като първоначалните резултати в литературата сочат, че подобна операция намалява честотата на лимфедем под 5%.

Операцията има своите специфики. В началото на процедурата в подкожието на мишницата се инжектира багрило, оцветяващо лимфните съдове на горния крайник. След отстраняване на лимфните възли от аксилата, с помощта на биомикроскоп, те се свързват с венозните съдове на подмишничната вена. Цялата процедура коства допълнително оперативно време, но не крие рискове от усложнения за пациента. Процедурата е извършена успешно за първи път в Плевен. Пациентът е дехоспитализиран, без следоперативни усложнения и към момента няма данни за лимфедем.

Recent Posts