Клиниката по кардиохирургия в МБАЛ „Сърце и Мозък“ участва с 4 научни доклада на Юбилейна конференция на МУ Плевен

 In Новини

Клиниката по кардиохирургия към МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен, ръководена от проф. Dr.h.c. д-р Владимир Данов, взе участие в юбилейната научна конференция, проведена по случай честването на 45 години от създаването на Медицинския университет – Плевен.

По време на конференцията бяха изнесени четири научни доклада. Д-р Никола Бончев, специализант в клиниката, представи резултатите от оперативното лечение на възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации. Клиниката по кардиохирургия към  МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен, е референтна за България при лечението на такива пациенти, а ръководителят ѝ проф. Данов има богат опит в лечението на тези заболявания както при децата, така и при възрастните.

Втория научен доклад презентира специализантът по кардиохирургия д-р Чавдар Иванов на тема „Хирургично лечение на масивен белодробен тромбоемболизъм“. Резултатите на клиниката в Плевен са съпоставими със световните. В научния доклад специалистът по кардиохирургия д-р Ивайло Ненов, представи първите резултати от нововъведения инвазивен метод за транскатетърно клапно имплантиране на аортна клапа.

Д-р Димитър Йорданов, патоанатом, представи в научния си доклад четири съвместни случаи на оперирани пациенти със сърдечни тумори в клиниката по кардиохирургия.

Четирите доклада са с висока научна стойност и са в подкрепа на стратегията за дългосрочното проследяване на пациентите, получили лечение в МБАЛ „Сърце и Мозък“, както и включването на нови пациенти в програмите за дългосрочен достъп до високотехнологично лечение.

Recent Posts