Български Кардиологичен Институт – лидер в областта на дигиталната трансформация

 In Новини

Всеки 73 дни медицинската информация в света се удвоява. Българският Кардиологичен Институт е националният лидер в областта на дигиталната трансформация по пътя към напълно интегрирани електронни медицински досиета (ЕМД), изкуствен интелект, имиджовото и диагностично прецизиране, анализиране на големи масиви от данни и своевременно дистанционно консултиране с цел достигането до съвременни медицински решения и  високи клинични резултати.

Recent Posts