Висококачественото образование и
квалификация – гарант за клиничните успехи

Учебна дейност

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.

График на националната кампания