Научни изследвания и иновации
в полза на пациентите

Научни сфери

bazovi-klinichni-prouchvania

Базови научни изследвания

Рандомизирани клинични изпитвания на иновативни здравни технологии за превенция и лечение на сърдечносъдови заболявания, като коронарна артериална болест, остър коронарен синдром, предсърдно мъждене, хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия, електрическа кардиоверсия при неклапно предсърдно мъждене, инфаркт на миокарда, венозна тромбоемболия, хронична сърдечна недостатъчност, триглицеридемия при пациенти с диабет.

Персонализирана медицина

Превенция, диагностика и терапия, ръководени от анализ на специфични геномни маркери на индивидуалния пациент. Използването на генетична информация играе важна роля в редица аспекти на персонализираната медицина като фармакогеномиката.

Концепциите за персонализирана медицина могат да бъдат приложени към иновативни и трансформативни подходи в здравеопазването. Персонализираното здравеопазване се основава на динамиката на биологичните системи и използва предсказуемите инструменти за оценка на превенцията на здравето и разработването на персонализирани здравни планове, които помагат на пациентите да намалят рисковете, да предотвратят заболяванията и да ги лекуват прецизно, когато това се случи.

personalizirana-medicina
visokospecializirani-intervencii

Високоспециализирани хирургични и терапевтични интервенции

Научноизследвателската дейност е фокусирана в областта на превенцията, диагностиката и лечението на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания – минимално инвазивни операции на сърдечни клапи, хирургия и терапия на сърдечни тумори, клапносъхраняващи оперативни интервенции, ендоваскуларна имплантация на аортна клапа, приложение на интраоперативни образни технологии за навигиране на хирургични интервенции за лечение на мозъчни тумори, интервенционално лечение на мозъчносъдова болест и др.

Изследвания в областта на здравните грижи

Научните изследвания в областта на здравните грижи се провеждат в сътрудничество с Медицински Университет – Плевен и обхващат разработването на иновативни решения за подобряване на грижите за пациента по време на хоспитализацията и периода след болничното лечение. Прилаганите и изследвани здравни планове включват здравни грижи в дома и телеметрично наблюдение и анализ на показатели с цел дългосрочно подобрение на здравните резултати за пациента.

zdravni-griji
zdravna-ikonomika

Изследвания в областта на здравната икономика

Научно-изследователската дейност е фокусирана върху оценката на здравните технологии с цел сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, безопасност и разходна ефективност на алтернативни здравни технологии за лечение на сърдечносъдови, мозъчносъдови, онкологични и други заболявания.

Изследванията се осъществяват в сътрудничество с Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Комисия за оценка на здравните технологии (КОЗТ).