Продължаващо обучение в основата
на клиничния успех

Научни симпозиуми

Български Kардиологичен Институт насърчава възможността за научни изяви в медицинските форуми на изтъкнати български учени, млади лекари, специализанти и студенти по медицина.

simposium_03_2007

От хипертонията и диабета до сърдечната недостатъчност, Международен Кардиологичен Симпозиум,
София, България,
март 2007

Научни доклади:

Khandheria B., Функцията на миокарда определя неговата форма. Време да погледнем отново върху показателите за миокардна функция, Mayo Clinic, Arizona, USA

Khandheria B., Миокардната функция: Ехокардиографска оценка. Не всичко е фракция на изтласкване,  Mayo Clinic, Arizona, USA

Hobbs R., Стандарт за лечение на сърдечната недостатъчност, Cleveland Clinic, Ohio, USA

Wallner H., Новите Европейски стандарти за лечение на остър коронарен синдром. Ресинхронизираща терапия. Cardinal Schwarzenberg Hospital, Austria

Colombo T., Хирургично лечение на сърдечната недостатъчност, Niguarda Hospital, Milan, Italy

Widimsky P., ПРАГА-2 – данни за пациентите с хипертония и диабет, Charles Univerity Hospital, Prague, Czech Republic

Mühlhauser I., Медицината на доказателствата: прави ли живота на диабетолозите по-лесен?, University of Hamburg, Germany

Даскалова И., Първична и вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Становище на Американската диабетна и Американската кардиологична асоциации, Военномедицинска Академия, София, България

simposium_04_2008

Коронарна недостатъчност, Пролетни кардиологични дни, Международна научна конференция,
София, България,
април 2008

Научни доклади:

Цекова М., Остър коронарен синдром, Медицински Университет Плевен, България

Widimsky P., Инвазивно лечение на остър коронарен синдром, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Григоров М., Остър коронарен синдром в България: Опитът на Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Кардиология – Плевен, Български Кардиологичен Институт, София, България

Григоров М., Хронична коронарна недостатъчност. Патогенеза, клиника, инструментални изследвания и консервативно лечение на стабилна стенокардия, Български Кардиологичен Институт, София, България

Григоров В., Обща оценка на комплексните стенози на коронарните артерии, Arwyp Medical Centre, Johanesburg, South Africa

Matter K., Патогенезата на атеросклерозата – от лабораторията към клиничната практика, University Hospital Zurich, Switzerland

Pelenghi S., Консервативно vs. хирургично лечение, Niguarda Hospital, Milan, Italy

Widimsky P., Коранарна интервенция при хронична коронарна недостатъчност, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Straka Zb., On pump vs. off pump, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Hlinomaz O., DES-стентове, покрити с медикаменти, St.Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic

simposium_05_2009

Остра сърдечна недостатъчност, Пролетни кардиологични дни, Международна научна конференция,
Пловдив, България,
май 2009

Научни доклади:

Van de Werf  F., Оптимална реперфузионна терапия при пациенти със  STEMI, University Hospital Gasthuisberg in Leuven, Belgium

Widimsky P., Миокардната исхемия като пусков механизъм на остра сърдечна недостатъчност, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Григоров М., Кардиогенен шок, Български Кардиологичен Институт, София, България

Groch L., Интервенционално лечение на остър инфаркт на миокарда без ST-елевация на пациенти с ОСНр , St.Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic

Стратиев В., Кардиогенен шок при миокарден инфаркт, Tenon Hospital, Paris, France

Григоров В., Хиберниращ и зашеметен миокард и остра левокамерна сърдечна недостатъчност,  Arwyp Medical Centre, Johanesburg, South Africa

Straka Zb., Хирургично лечение на сърдечна недостатъчност след сърдечна операция, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Mihaljevic T., Съвременно хирургично лечение на остра сърдечна недостатъчност, Cleveland Clinic, Ohio,USA

Martinelli L.,  Остра сърдечна недостатъчност и животоподдържане с механична циркулация: индикации, технология, времетраене, Niguarda Hospital, Milan,Italy

Bedogni F., Перкутанна смяна на аортна клапа като лечение на напреднала сърдечна недостатъчност при високорискови пациенти, University of Milan, Italy

Fouladvand F., Апаратно и механично лечение на остра сърдечна недостатъчност, Instituto Clinico Sant’Ambrogio, Milan, Italy

simposium_04_2010

Национален конгрес с международно участие по кардиология и кардиохирургия,
Плевен, България,
април 2010

Научни доклади:

Джамбазов С., Трансформация на спешната кардиология в България през последните две години, Български Кардиологичен Институт, София, България

Bedogni F., Уроците, които сме научили от регистрите за ОКС, University of Milan, Italy

Димитров Н., Български PCI регистър, Национална Кардиологична Болница, София, България

Hlinomaz O., Кога е подходящият момент за интервенция при инфаркт на миокарда без ST-елевация, St.Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic

Testa L., Нови антикоагулантни и антиагрегантни агенти, Instituto clinic Sant’Ambrogio, Milan, Italy

Bassand J-P., Последствията от кървене и кръвопреливане при ОКС, The Jean-Minjoz Hospital, Besancon, France

Martinelli L., Механични усложнения при ОМИ, Niguarda Hospital, Milan, Italy

Straka Zb., Остра конверсия при off pump аорто-коронарен байпас: анализ на резултатите. Резултати от рандомизирано изпитване PRAGUE-4,, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Klugmann S., Лечение на тежка аортна стеноза през 2010 г. – опитът на Niguarda Hospital, Milan, Italy

Widimsky P., Реперфузия при STEMI. Последни достижения, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Groch L., Лечение на коронарен шок – реперфузия и нещо повече, St.Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic

Horak J., Процедури за хибридна реваскуларизация – възможности и перспективи, Karlovske Vinohrady University Hospital, Prague, Czech Republic

Начев Г., Хирургическо лечение на усложненията на ОМИ, Университетска болница Св. Екатерина, София, България

Jeevanandam V., Механични устройства за циркулация и селекция на пациентите, University of Chicago, USA

Cihalik C., ЕКТ – пренебрегван метод или златен стандарт в кардиологията?, Bata Regional Hospital, Zlin, Czech Republic

Григоров М., Белодробна емболия, Български Кардиологичен Институт, София, България

Fouladvand F., Аортна дисекация – вечното предизвикателство за диагностиката  и лечението, Instituto Clinico Sant’Ambrogio, Milan, Italy

Гудев А., Хипертонична криза, Университетска болница Царица Йоанна – ИСУЛ, София, България

simposium_05_2017

Съвременни подходи за сърдечносъдова хирургия, Национална научна конференция,
Плевен, България,
май 2017

Научни доклади:

Красналиев Й., Хирургично лечение на ангина пекторис, Български Кардиологичен Институт, София, България

Данов В., Хирургия на аортна клапа и възходяща аорта, Медицински Университет Плевен, България

Узов П., Хирургия на аортно-вентрикуларните клапи, Български Кардиологичен Институт, София, България

Данов В., Какво оперираме ние?, Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Сърце и Мозък”, Плевен, България

Матков О., Съдовата хирургия днес и предизвикателствата утре, Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Сърце и Мозък”, Плевен, България

Марчев С., Актуалните европейски препоръки за профилактика на сърдечносъдовите заболявания, Български Кардиологичен Институт, София, България

Марчев С., Какво ново в ритмологията?, Български Кардиологичен Институт, София България