Научни публикации за клинични постижения
и образование в полза на пациентите
и здравните специалисти

Научни издания и публикации

2017

МБАЛ „Сърце и Мозък” – проф. Вл. Данов, Оперативен подход и техники на канюлиране при остра дисекация на гръдната аорта, MedInfo,бр.5, 2017

МБАЛ „Сърце и Мозък” – проф. Вл. Данов, По-добрата аортна биологична протеза …?, MedInfo, бр.3, 2017

МБАЛ „Сърце и Мозък” – проф. Вл. Данов, Хирургично отстраняване на голяма ретростернална струма, MedInfo,бр.3, 2017

2016

СБАЛ по кардиология – Плевен, д-р Даниела Макавеева, доц. д-р Сотир Марчев, д-р Николай Петров, д-р Ивайло Дойчинов,  Забавящо пулса ухапване, Клиничен случай, MedInfo, бр. 9, 2016

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен,  УМБАЛ Д-р Г. Странски – Плевен, д-р Лилия Денчева, доц. д-р Сотир Марчев, д-р Валентин Христов, д-р Марияна Борисова, д-р Пламен Петков, д-р Лазар Гарев, Амфетамини и остър миокарден инфаркт при завършил летално суициден опит, MD, 6, 2016

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Варна, Пенков, Н., Мура, В., Хлиномаз, О., Велевски, Д., Ситър, Я., Кирилова, Г., Резек, М., Димов, Д., Дичкова, Й. Прогноза при болни с първи миокарден инфаркт с ST-елевация в зависимост от срока на интервенционалната реваскуларизация, Сърце-Бял дроб. 2016, 22, 1-2, 8-18 стр.

2015

Български  Кардиологичен Институтр, доц. д-р Сотир Марчев, дм, Да овладеем стреса. Кой бета-блокер, кога?, MD, 11, 2015

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен Petrova  D., S. Marchev, B. Kuzmanov. Alcohol Septal Ablation, Journal of Biomedical Clinical Research. 2015. 8(2):104-111

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен В. Христов, С. Марчев,  В. Великов, А.  Иванова, Св. Негрилов, Жена без пулс на двете ръце, която няма aртериит на Такаяшу, Списание МД, април 2015

Цялата статия

2014

СБАЛ по кардиология – Варна, Хлиномаз, О., Грох, Л., Ситър, Я., Резек, М., Семенка, И., Новак, М., Пенков, Н. Нови методи за изобразяване на коронарните артерии, Сърце-Бял дроб. 2014, 20, 1-1, 39-52 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна , Ситър, Я., Грох, Л., Пенков, Н. , Спонтанна дисекация на коронарна артерия, Сърце-Бял дроб. 2014, 20, 3-4, 28-33 стр.

2013

Български Кардиологичен Институт, Иванова А., Марчев С., Веков Т. Портативни ехографски устройства с размер на смартфон – новият стетоскоп в клиничната практика?, Диагностичен и терапевтичен ултразвук 2013; 2-3: 60-65

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен, Петрова Д, Марчев С., Кузманов Б. Алкохолна септална аблация при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, Българска кардиология 2013 г. бр. 2, том XIX, стр. 18-25

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен, Марчев С., Хипогликемия и сърдечносъдови заболявания, Доктор D. 2013 г. бр. 2 (62), 23-26 стр.

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Варна, Пенков, Н. Органичните нитрати в кардиологичната практика, Сърце-Бял дроб. 2013, 19, 1-2, 9-27 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна, Ситър, Я., Грох, Л.,  Пенков, Н. Димитрова, Л. Радославова, Р. Алкохолна аблация на септума при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, Сърце-Бял дроб. 2013, 19, 1-2, 42-45 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна, Пенков, Н., Кирилова, Г. Исхемична митрална регургитация, Сърце-Бял дроб. 2013, 19, 3-4, 8-22 стр.

Български Кардиологичен Институт, Иванова, А., С. Марчев, Т.Веков, Портативните ехографски устройства с размер на смартфон – новият стетоскоп в клиничната практика, Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 2013, 2/3, 60-65

2012

Български Кардиологичен Институт, Марчев С., Веков Т., Рациональная фармакотерапия при кардиомиопатии Такоцубо, Рациональная фармакотерапия в кардиологии, 2012, 8, 6

 2011

СБАЛ по кардиология – Плевен, Vekov T., Maznev I., Hristov H., Comparative analysis of the quality of life in home and hospital treatment of patients suffering from heart failure, Official Journal of International Hospital Federation, 2011,47,2

Български Кардиологичен Институт, Vekov T.,  Over-hospitalization& An issue for hospital management, Official Journal of International Hospital Federation, 2011, 47, 2

Български Кардиологичен Институт, Петрова Д., Веков Т., Анализ на зависимостта на нивото на смъртност и ефикасността при случаи на остър инфаркт на миокарда и избора на терапевтичен подход в България през периода 2006-2009, Сърдечно-съдови заболявания, 2011, vol. XLII, 1, 3-8 стр.

2010

СБАЛ по кардиология – Плевен, Петрова Д., Янева О., Иванова А., Веков Т., Липсата на обективна оценка на лекарствените продукти – основна слабост на националната реимбурсна политика, Медицински преглед, 2010, vol. 46, 1, 71-74

Български Кардиологичен Институт, СБАЛ по кардиология – Ямбол, Фуладванд Ф., Аортна дисекация – вечното предизвикателство, Кардиология & Кардиохирургия, 2010, vol. 2, Nr 2, 75-81

Български Кардиологичен Институт, Григоров М., Белодробна емболия, Кардиология & Кардиохирургия, 2010, vol. 2, Nr 2, 74

 

Учебници

2012

Веков Т., Управление и икономика на здравеопазването и здравните реформи, Български Кардиологичен Институт

2011

Веков Т., Стратегия и управление на маркетинга. Принципи и приложения в здравеопазването, Български Кардиологичен Институт

Веков Т., Здравноосигурителни системи. Теоретични основи и модели на финансиране на здравеопазването. Съвременни и бъдещи перспективи за развитие, Български Кардиологичен Институт

2010

Мл. Григоров, Вл. Григоров, Й. Узунангелов, В. Томова, Ф. Фуладванд, Р. Радославова, Пл. Милков, В. Платиканов, Спешна кардиология, Български кардиологичен институт

Мл. Григоров, Вл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Пенков, В. Сиракова, И. Мазнев, Р. Радославова, Е. Вълчева, К. Генова, Я. Есер, К. Либхабер, У. Вангу, М. Гарчева, И. Петров, Ф. Фуладванд, Пл. Милков, Д. Смилкова, Л. Георгиев, В. Томова, Ф. Николов, Ж.-П. Басан, О. Хлиномаз, П. Видимски, Й. Узунангелов, М. Цекова, Т. Донова, Л. Миткова-Денчева, Пл. Панайотов, М. Славов, М. Миланова, О. Хинков, Е. Пазванска, Сл. Джамбазов, Т. Веков, КАРДИОЛОГИЯ, Български кардиологичен институт

Веков Т., Качество и достъпност до лекарствените терапии – съвременни аспекти в контрола на хроничните заболявания, Български Кардиологичен Институт