Частично коленно ендопротезиране /UKA/ или тотално коленно ендопротезиране /ТКА/

Уважаеми пациенти,

Значителното развитие на имплантологията в последните години, както и масовото ползване на социалните мрежи, доведе до нуждата от по-точна осведоменост на Вас, пациентите, по въпросите на ендопротезирането.

Натрупаният от нас вече значителен опит в тази насока ни подтикна да обърнем внимание на този аспект от ортопедичната хирургия.

Причината, която води и до необходимостта за прилагане на една от двете процедури, е заболяването остеоартрит /ОА/ на коленната става. В съвременния свят хората са активни и спортуват ежедневно, така вероятността за повече травми при по-голямо натоварване на коляното и последващо развитие на остеоартрит е по-голяма.

Един от най-важните принципи в ортопедичната хирургия е, когато е възможно да запазим максимално естествените структури на коленната става. Това звучи противоречиво, когато заместваме всички ставни повърхности, а не само значително увредените. Дълго време частичното коленно ендопротезиране е било подложено на научни дискусии. Смятало се е, че добрият баланс на ставата не е от особена важност както при тоталното коленно протезиране. Този подход в комбинация с недотам добрия дизайн на имплантите в началото е водел до незадоволителни резултати.

Към настоящия момент нещата вече са коренно различни. Значително са променени философията на процедурата, подходът в подбора на пациентите, дизайнът на имплантите. Всичко това води до отлични резултати, публикувани в различни чуждестранни проучвания.

Резултатите на клиниките по ортопедия в и травматология Бургас и Плевен отговарят на световните стандарти и са базирани на дългогодишния опит на екипа при протезиране на големи и малки стави.

Индикации за частично коленно протезиране:
1. Увреждане на хрущяла в изолиран участък на коляното (3-4 степен) със сравнително запазен хрущял в останалите части на ставата. Увреждането най-често е следствие от остеоартрит, костна некроза или травма.
2. Хора на средна възраст със средна или висока физическа активност 50 – 65 г.
3. Запазена стабилност на ставата.
4. Хора с нормално телесно тегло (индекс на телесна маса до 20-25).
5. Липса на изразена възпалителна реакция в ставата.

Индикации за тотално коленно протезиране:
1. Увреждане на хрущяла на ставата в две и повече зони (3-4 степен).
2. Възраст над 65 – 70 г. с по-ниски изисквания към ежедневната активност.
3. Възможно е да има и нестабилност в ставата.
4. Индекс на телесната маса до 35.
5. Без или с изразена възпалителна реакция в ставата.

Преимущества на частичното коленно протезиране:
1 . Значително по-щадяща и кратка интервенция.
2. Значително по-малка кръвозагуба.
3. По-слабо изразени следоперативни отоци и по-малък риск от тромбоемболични усложнения.
4. По-малък риск от инфекциозни усложнения.
5. Без нарушаване на дълбоката сетивност, пациентите често усещат ставата като своя.
6. По-бързо връщане към ежедневна физическа активност.

Екипите на клиниките по ортопедия и травматология в болници ,Сърце и Мозък’ Плевен и Бургас притежават висока експертиза и богат опит при прилагане на частично или тотално коленно ендопротезиране.

За контакт:
Бургас: 056 703003
Плевен: 064 678400