Диагнози

Артериална хипертония

Хипертонията, наричана още високо кръвно налягане и артериална хипертония, е хронично заболяване, при което кръвното налягане в артериите е трайно повишено. Високото кръвно налягане принуждава сърцето да изразходва повече енергия, за да осъществява циркулацията на кръвта в кръвоносните съдове, и така изтощава сърдечния мускул. Определянето на кръвното налягане включва измерването на две стойности – систолна и диастолна – които зависят от това дали сърдечният мускул се съкращава (систола), или се отпуска между ударите (диастола). Нормалното кръвно налягане при покой е в диапазона 100 – 140 mmHg систолно (горна граница) и 60 – 90 mmHg диастолно (долна граница). Високо кръвно налягане има, когато редовната измервана стойност е 140/90 mmHg или по-висока.

Анемия

Състояние при което в кръвта няма достатъчно здрави червени кръвни клетки (еритроцити), които да доставят нужния кислород из организма. Симптомите са умора, бледа кожа, световъртеж, главоболие, учестено дишане, учестен пулс и др. При изследване на кръвта се установяват понижени стойности на хемоглобина.

Атеросклероза

Атеросклерозата е хронично, прогресиращо заболяване, което засяга вътрешния слой на големите и средните артерии на организма. Във вътрешния слой на артериите се отлагат мастни вещества и стените на съдовете стават по-тесни и по-твърди.

Сърдечна недостатъчност

Сърдечна недостатъчност – патологично състояние, при което сърцето няма нужната сила, за да изпомпва кръвта към останалата част от тялото. Поради това не се доставя достатъчно кислород до тъканите и се нарушава техният метаболизъм.

Сърдечни аритмии

Сърдечните аритмии представляват нарушения на ритмичната дейност на сърцето. Нормалната сърдечната дейност се характеризира с правилен и постоянен ритъм на съкращения на сърдечния мускул.

Исхемична болест на сърцето (ИБС)

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) представлява стеснение или запушване на една или повече коронарни артерии с последваща миокардна исхемия, която протича със или без пристъпи на болка зад гръдната кост. Това е едно от най-честите сърдечни заболявания. То представлява увреждане на сърцето в резултат на недостатъчното снабдяване на сърцето с кислород.

Предсърдно мъждене

Състояние, при което настъпва хаотична електрична стимулация на предсърдията, израз на която е и некоординираното съкращение на отделните мускулни клетки и в крайна сметка – невъзможност за качествено съкращение на цялото предсърдие, а само трептене и то с много висока честота.

Предсърдно трептене

Предсърдно трептене – бързо, неравномерно и дезорганизирано съкращение на предсърдията с честота 350-600 удара/минута.

Митрална стеноза

Стеснение на отвора на митралната клапа, което затруднява преминаването на кръвта през нея от лявото предсърдие към лявата камера.

Аортна стеноза

Стеснение на отвора на аортната клапа, което затруднява преминаването на кръвта през нея от лявата камера към аортата.

Аортна инсуфициенция

Непълно затваряне на аортната клапа по време на диастола, поради което става връщане (регургитация) на кръв от аортата в лявата камера. Среща се по-често при мъже. В зависимост от бързината на развитието ѝ аортната инсуфициенция може да бъде остра и хронична.

Инфекциозен ендокардит

Заболяване, дължащо се на микробна инфекция на вътрешната повърхност на сърцето (наречена ендокард). Причинява се от болестотворни микроорганизми, в 90% от случаите от стрептококи и стафилококи. Причинителите попадат в кръвта от различни инфекциозни огнища в организма и по кръвен път достигат до ендокарда.

Миокардит

Възпаление на сърдечния мускул (миокард)

Перикардит

Възпаление на обвивката на сърцето (т.нар. перикардна торбичка).

Дилатативна кардиомиопатия (ДКМП)

Разширени сърдечни кухини и увредена камерна контракция на сърцето, което води до недостатъчност на помпената му функция

Белодробен тромбемболизъм (БТЕ)

Състояние, при което кръвен съсирек запушва белодробната артерия. Проявява се със задух и болки в гърдите.

Стабилна ангина пекторис (САП)

Стабилна ангина пекторис (САП) – пристъпна, непродължителна болка в сърдечната област, която се дължи на преходна недостатъчност на доставката на кислород към сърцето. Провокира се от физически усилия или психо-емоционален стрес и се повлиява от покой и/или нитроглицерин.

Обезитет

Обзитет – затлъстяване

АV–блок

Представлява нарушение в провеждането на електрическите импулси от предсърдията към камерите. Бива 3 степени, като при третата е животозастрашаваща и налага имплантирането на електрокардиостимулатор (пейсмейкър).

Дислипидемия

Дислипидемия – нарушение в мастната обмяна на организма, при което се получава дисбалансиране в съдържанието на „добрия” и „лошия” холестерол (HDL и LDL), което води до повишен риск от сърдечносъдови заболявания.