Пациенти, неосигурени в България

evropeiska-zdravna-karta

Пациенти, граждани на други страни членки на Европейския съюз, притежаващи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), получават здравни услуги и продукти, реимбурсирани от българската здравноосигурителна система в същия обем като при здравноосигурените български граждани.

Пациенти, които не притежават ЕЗОК, но имат здравна застраховка от чуждестранен застраховател, заплащат изцяло лечението си по приетия ценоразпис и получават съответен финансов документ, който следва да предоставят на застрахователя си за възстановяване на разходите.

Пациенти, които не са здравно осигурени, заплащат изцяло стойността на лечението.