Пациенти, неосигурени в България

evropeiska-zdravna-karta

Пациенти, граждани на други страни членки на Европейския съюз, притежаващи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), получават здравни услуги и продукти, реимбурсирани от българската здравноосигурителна система в същия обем като при здравноосигурените български граждани.

Пациенти, които не притежават ЕЗОК, но имат здравна застраховка от чуждестранен застраховател, заплащат изцяло лечението си по приетия ценоразпис и получават съответен финансов документ, който следва да предоставят на застрахователя си за възстановяване на разходите.

Пациенти, които не са здравно осигурени, заплащат изцяло стойността на лечението.

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 911 99.