Здравно осигуряване и застраховане

zdravno-osiguriavane

Задължителното здравно осигуряване в България предоставя ограничен брой здравни продукти за здрaвноосигурените пациенти. В някои случаи за Вашето лечение могат да се окажат необходими медицински интервенции, импланти или лекарствени продукти, които не са заплатени от НЗОК. В други случаи Вие може да пожелаете точно определен лекар да Ви лекува или оперира. При всички тези обстоятелства пациентът заплаща здравните услуги и продукти, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, по публично достъпен ценоразпис в нашите болници.

За да намалите риска от значителни за Вас финансови разходи, можете да сключите допълнителна здравна застраховка в DallBogg: Живот и Здраве.