Как да ни реферирате пациент

referirane-na-pacienti

За спешни или планови хоспитализации, специализирани прегледи, консултации, информация за Ваши пациенти и всички други въпроси, може да използвате следните телефони.

Нашите водещи специалисти по кардиохирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, обща хирургия, нервни болести, кардиология, анестезиология и интензивно лечение, урология (Бургас), гастроентерология (Бургас), медицинска онкология (Плевен), лъчелечение (Плевен), ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, пневмология и фтизиатрия, медицинска генетика (Плевен), рехабилитационна медицина и образна диагностика са достъпни за Вас по всяко време. При Ваше желание те са готови да осигурят дистанционни консултации и съвети за прецизиране на диагностиката и терапията на Вашите пациенти.