Управление

 • Тихомир Каменов
  Тихомир Каменов

  Основател на Българския Кардиологичен Институт и първи Председател на Съвета на директорите

  Юрист, доктор по право, основател на водещите компании в здравеопазването от групата на CL Healthcare group. Визионер и стратег на корпоративното развитие, фокусирано върху удовлетворението на пациентите, качеството на здравните грижи, медицинските иновации и образованието.

 • д-р Петя Диновска
  д-р Петя Диновска

  Член на Съвета на директорите

  Лекар, специалист по здравна икономика и маркетинг. Ръководител на направление Маркетинг и връзки с обществеността.

 • проф. д-р Яна Симова
  проф. д-р Яна Симова

  Изпълнителен директор на Българския Кардиологичен Институт

  Кардиолог, водещ специалист по ехокардиография, ръководител на научна група за пост-COVID синдром; занимава се с цялостно изследване, диагностика и лечение на пациенти със синкоп (преходна загуба на съзнание), включително с телемедицина и телекардиология, стрес тестове на сърцето, анализ на функцията на съдовете. Заема ръководни позиции в Европейското кардиологично дружество и Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване. Отличена с многобройни награди за научни постижения, включително престижната награда за Високи научни постижения на Съюза на учените в България. Търсен лектор и преподавател, редактор на шест списания, с над 330 научни публикации.

 • д-р Петя Диновска
  д-р Петя Диновска Изпълнителен директор