Урология

За отделението:
Отделението по урология извършва високоспециализирана диагностична и оперативна дейност на заболявания на бъбреците, уретерите, пикочния мехур, простатата, пениса и тестисите. Оборудвано е с хирургична апаратура от последно поколение за прилагане на най-щадящите и прецизни миниинвазивни оперативни техники. Интраоперативното ехографско и рентгенографско мониториране се прилага рутинно при индикации.

Екипът от лекари е с голям клиничен и научноизследователски опит, натрупан във водещи клиники в страната и чужбина. Всички лекари са ангажирани с научноизследователска дейност, извършва се и преподавателска дейност.

Дейности:
Лечение и диагностика на злокачествени заболявания (карцином) на:
– простатата
– бъбреците
– пикочния мехур
– тестисите
– пениса
– уретера.

В отделението се извършва конвенционална и лапароскопска хирургия на простата и бъбреци, високотехнологична роботизирана da Vinci хирургия. Специалистите прилагат миниинвазивна лазерна и биполярна хирургии при тумори на пикочния мехур.

Извършва се лечение и диагностика на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ, доброкачествено уголемяване на простатата). Въведени са най-съвременните методи за лечение на ДПХ – последно поколение лазерна и плазмена резекция на простатата. Лечение и диагностика на бъбречнокаменна болест.

В отделението по урология се прилагат съвременни методи за диагностика и лечение на бъбречнокаменна болест и конкременти, локализирани в уретера и пикочния мехур. Лечението се осъществява благодарение на последно поколение Холмиум лазер.