Лъчелечение

За отделението:
Отделението по лъчелечение разполага с комбинирана апаратура за лъчелечение от най-висок клас – уникалният за България Leksell Gamma Knife Icon (Гама нож) и линеен ускорител Elekta Versa HD от водещ производител на апаратура за лъчелечение в Европа и света. Специалистите в отделението са първите в страната, които прилагат радиохирургично (РХ) лечение на световно ниво. Радиохирургията е лечебен метод, при който с помощта на йонизиращо лъчение, с висока прецизност се разрушават точно определени участъци с клетки на патологично засегнати тъкани.

Дейности:
Гама ножът се използва за лечение на всички видове тумори в областта на главата, като най-оптимален ефект се постига при тези с големина до 1,5 см. В рамките на една до пет лечебни процедури се реализира концентриране на висока доза радиация в областта на туморната тъкан. Това се извършва с изключителна точност – до една десета от милиметъра. Технологията е най-добре адаптираната за специализирано РХ лечение в областта на мозъка и мозъчните обвивки. РХ дава отлични резултати при туморите, разположени в близост до важни мозъчни центрове. Методът блокира възможността за размножаване на патологичната тъкан чрез увреждане на жизненоважни структури на болните клетки. Така те постепенно загиват и туморът се свива и изчезва, като частично се замества от съединителна тъкан. По безкръвен метод и без стандартна хирургична интервенция се премахват доброкачествени и злокачествени тумори в областта на мозъка – така се избягват разрези и необходимост от шевове; не се налага премахване на косата; не се увреждат околни мозъчни структури, отговорни за слух, зрение, движение, дишане или сърдечна дейност; не се налага анестезия на пациента.

Най-често РХ се прилага при лечение на единични или множествени мозъчни метастази (до 10 на брой). Могат да се лекуват метастази от всички видове злокачествени тумори. РХ се използва и при лечение на доброкачествени тумори на мозъчните обвивки (менингиоми). Отлични резултати има приложението на РХ за лечение на артериовенозни малформации, каверноми, акустични невриноми и шваноми, невралгия на троичния нерв и тумори на хипофизата.

Комбинирането на Гама нож и линеен ускорител от последно поколение позволява освен РХ в областта на мозъка, също и прилагане на РХ на цялото тяло, както и на всички видове конвенционално лъчелечение и съчетано лъчехимиолечение на туморите в областта на централната нервна система (главен и гръбначен мозък), глава и шия, бял дроб и млечна жлеза, тумори на медиастинума, тумори на черен дроб и панкреас, тумори в областта на корема, тумори на пикочния мехур, тумори на женските полови органи (шийка и тяло на матката и др.), тумори на мъжката полова система (тумори на простата, тестисите и др.), тумори на правото черво и ануса, нетуморни заболявания с агресивен растеж и други.

В случаи на по-големи от 3,0 см тумори на мозъка има участъци с нарушено хранене, в които се появяват „спящи“ клетки, които не се делят и са нечувствителни към облъчването, т.е. са неподходящи за радиохирургично лечение. Това е главната причина, поради която тези тумори трябва да бъдат отстранени хирургично или лекувани с друг лъчелечебен метод (конвенционално лъчелечение). Всички видове лечение се прилагат в болницата, като се осигурява бърза и продуктивна комуникация между всички клиники в полза на пациента.